Ölüm nedeni istatistikleri

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkenin nüfus yapısını doğrudan etkileyen ölüm olaylarının sayısal, ölüm nedeninin ise ayrıntılı olarak bilinmesinin halk sağlığı hizmetlerinin gerek koruyucu ve gerekse tedavi edici hekimlik […]