Anadolu güzeli Nupelda

  İlk kez duydum… Adıymış Nupelda… Açmayan tomurcuk idi; açmadı! Ailesinin yüreği acı, dünyalar güzeli minik kızın gözleri toprakla doldu… Ağabeyine sarılarak birlikte uçtular… Dersimliler, özel insanlardır… Sorunlarıyla, yaşam döngüleriyle, tarihle kavgalarıyla, dinsel dayatmaların kuşatmasıyla, feodal kelepçeye karşı direnmeleriyle eli öpülecek bilge yürekliler yaşar içlerinde… Okuryazar çoktur; bazen kıskanırım; isterim […]

Uyuyarak değil, YÜRÜYEREK…

Uykuyu sevenler sıralaması yapılmış, bizler dördüncü gelmişiz… Başta İspanyollar düşkünmüş, sonra Çizme halkı ve Yunanlı kardeşlerimiz… Komşunun öylen uykusu (Siesta) özendirici nitelikte bir ayin gibidir… Gün öyleyi devirdi mi, özellikle dükkânlar kapalı, sokaklar sakindir yaz aylarında… Akdeniz’in suyundan mı huyundan mı, yaşamı ağırdan alıp bedeni soğutuyorlar, düşünceleri erteliyorlar mı bilemiyorum… […]

Güvercinli günlerin özlemi…

  Birçok kereler, iyi kötü süre giden demokrasi geleneğimizin ‘Tek Adamlılık hevesiyle’ sona erdiğini, bundan böyle yapılacak iyi niyetli tartışmaların, ‘Tek Adam’ yönetiminden beklenen demokratik hoşlukların beyhude, boşa döndürülen değirmen taşı gibi sorundan başka bir şey üretmeyeceğini yazmıştım… Parlamenter sistemin, laikliği ve bağımsız hukuku da koluna takarak tarihe karıştığını savunmuştum. […]