Türkiye Kent Konseyleri: Sivil toplum torbaya sığmaz

Genel, Haber
Haberi paylaşın

Türkiye Kent Konseyleri yaptığı ortak açıklamayla “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’ adı altında çıkarılan yasalarla güvence altına alınan bireysel haklarımıza dokunulmak isteniyor. Teklif yeniden düzenlenerek Anayasa ve uluslararası anlaşmalara uygun hale getirilmelidir. Örgütlenme özgürlüğüne engel olunamaz” denildi.

Türkiye Kent Konseyleri, TBMM bütçe görüşmeleri sonrasında mecliste görüşmelerine başlanan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’ adı altında çıkarılan yasalarla bireysel haklara dokunulmak istendiğini açıkladı. Açıklamada, “Teklif yeniden düzenlenerek Anayasa ve uluslararası anlaşmalara uygun hale getirilmelidir. Örgütlenme özgürlüğüne engel olunamaz” denildi.
43 maddeden oluşan bu teklifin 7. maddesinden başlanarak ‘Dernekler Yasası ve Yardım Toplama Kanunu’na ek yaptırımlar getirildiğinin anlatıldığı yazıda, “TBMM bütçe görüşmeleri sonrasında mecliste görüşmelerine başlanan yasa önerisinin ismi; ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yasa’ ilk bakışta çok anlamlı ve hepimizin kabul edebileceği bir madde gibi görünüyor. Gerekçede ise açıkça bu yasa teklifinin ‘Yardım Toplama Kanunu ve Dernekler Yasası’nda değişiklik yapılarak, denetimlerin artırılması ve idari yaptırımların daha etkili uygulanmasına yönelik hükümler düzenlemek’ amacı ile kaleme alındığı belirtiliyor. 43 maddeden oluşan bu teklifin 7. Maddesinden başlanarak ‘Dernekler Yasası ve Yardım Toplama Kanunu’na ek yaptırımlar getiriliyor” ifadelerine yer verildi.

İFADE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNE ENGEL KONULUYOR
Üye aidatları ile ayakta duran derneklerin suç örgütlerini besleyecek kadar ne finansmanı ne de niyeti olmadığının savunulduğu açıklamanın devamında, “Bu yasa teklifi ile asıl amacın, ‘mal varlığını dondurma’ ile sınırlı olmayıp keyfi bir biçimde dernek yönetimlerini görevden alarak ya da idare eliyle faaliyetlerine son vererek çalışamaz hale getirme girişimi olduğundan kuşkulanıyoruz. Yapılmak istenen nedir? İfade ve örgütlenme özgürlüğü önüne konulan engellere bir yenisi ekleniyor. Olağanüstü halin fiilen sürdüğü ülkemizde, bu kez de yasalar üzerinden yeni yaptırımlarla korku duvarı pekiştiriliyor” denildi.

ÇOK SAYIDA YASAYA AYKIRI
Değişikliğin çok sayıda yasaya da aykırı olduğunun belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:
“Bu değişiklik Anayasa’nın; 33.(Dernek Kurma Özgürlüğü), 13. (Temel Haklar ve Özgürlüklerin, Demokratik Toplum Düzenine ve Ölçülülük İlkesine Aykırı Olamayacağı), 17 (Kişi Dokunulmazlığı), 35. (Mülkiyet Hakkı), 36. (Hak Arama Hürriyeti) maddelerine aykırıdır. Ayrıca usulüne uygun kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘Adil Yargılanma Hakkı’ (6. Madde) ve 1 No’lu Protokole de(Mülkiyet Hakkı) uygun değildir. Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilip Meclisimizde görüşmelerine başlanan bu teklif son kertede Cumhurbaşkanlığı veya İçişleri Bakanlığına, istenmeyen STK’ya adeta kayyum atama yetkisi verir durumdadır. ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’ elbette önemlidir. Ancak yasalarla güvence altına alınan bireysel haklarımıza dokunmamalıdır. Bu nedenle teklif yeniden düzenlenerek uluslararası anlaşmalara ve Anayasaya uygun halde sunulmalıdır.”

Bir cevap yazın