Akyaka İmar Planı Revizyonu iptal davasında ara karar çevreciler lehine

Genel, Haber
Haberi paylaşın

Muğla’nın Ula ilçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzenleme Planı hakkında MUÇEP Gökova Meclisini temsilen açılan yürütmeyi durdurma talepli iptal davasında ara karar çevreciler lehine çıktı. Muğla 3. İdare Mahkemesi davalı idarenin 30 gün içinde savunma yapmasına karar verdi.

Muğla’nın Ula ilçesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ve dayanağı olan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzenleme Planı hakkında MUÇEP Gökova Meclisini temsilen Alp Serdar Denktaş adına yürütmeyi durdurma talepli iptal davasında ara karar çevreciler lehine çıktı. Muğla 3. İdare Mahkemesi davalı idarenin 30 gün içinde savunma yapmasına karar verdi.
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) adına açıklama yapan Av. Y. Güzin Altıniş Kurt kararla ilgili olarak, “Açtığımız yürütmeyi durdurma talebi hakkında karar verilmesi için mahkemenin davalı idarenin savunmasının beklenmesine karar vermesi güzel bir gelişme. Davalı idare bu çerçevede 30 gün süre içinde savunmasını yapmak zorunda” dedi.

BİRLİKTELİĞE ÇAĞRI
Açıklamanın devamında ise konunun önemine dikkat çekilerek yine çevrecilerin hep birlikte hareket etmesi istendi. Bunun için de şu uyarılar yapıldı:
“Açılan bu davaya geniş katılımlı bir müdahalenin kamuoyu dikkatinin bu davaya çekilmesine ve mahkeme heyeti nezdinde lehe kanaat oluşturmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aşağıdaki hususları söz konusu davaya müdahil olmak isteyen kent sakinlerinin dikkatine sunarız;

*Davanın aleyhe sonuçlanması halinde müdahiller aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmeyecektir.

* Kent sakinleri müdahale taleplerini asil sıfatıyla doğrudan mahkemeye sunabilecekleri gibi, tarafımıza ya da bir başka avukata vekalet vererek de davaya katılabilirler. Asil sıfatıyla davaya müdahale edecekler için örnek müdahale dilekçesi oluşturulacaktır. Bu dilekçeler Muğla 3. İdare Mahkemesine verilebileceği gibi, Muğla ili dışında ikamet edenler tarafından bulundukları İl İdare Mahkemesi aracılığıyla muhabere yolu ile de gönderilebilir.

*Tarafımıza vekalet verilmesi halinde vekalet ücreti talep edilmeyecek, vekil ile müdahil olacaklar bakımından noter masrafı 150-200 TL civarında tutacaktır. Birden fazla kişi bir araya gelerek vekalet düzenletmek isterler ise kişi başına düşen masraf daha düşük olacaktır. Davaya müdahil olmak isteyenlerin 29.12.2020 tarihine kadar vekaletleri ya da okunaklı suretlerini tarafımıza posta ile yahut dijital ortamdan ulaştırması gerekmektedir.”

Bir cevap yazın