Gökova Sulak Alanı, Mutlak Korunacak Hassas Alan olmalı

Genel, Haber
Haberi paylaşın

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) bileşenleri Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği ve Akdeniz Yeşilleri Derneği ortak imzaladıkları bir dilekçeyle Gökova Sulak Alanının koruma statüsünün “Kesin Korunacak Hassas Alan” a yükseltilmesi için girişim başlattı.

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova sulak alanının doğal sit statüsünün “Mutlak Korunacak Hassas Alan” olarak değiştirilmesi için başvuru yapıldı. Muğla Çevre Platformu bileşenleri Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği ve Akdeniz Yeşilleri Derneği ortak imzaladıkları bir dilekçeyi Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı‘na gönderdi.
Dilekçede sit alanının değiştirilerek mevzuattaki uyumsuzlukların düzeltilmesi, uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki endemik ve nesli tehdit altındaki türlere ev sahipliği yapan Gökova Sulak Alanı‘nın mutlak korunması istendi.

MUÇEP, “KORUMA DÜŞÜRÜLDÜ”
MUÇEP tarafından yapılan açıklama şöyle:
“2017 yılında Gökova Bölgesi Doğal Sit Alanlarının koruma derecelerinin değiştirilerek onaylanması ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ekosisteminin korunması oldukça zorlaşmıştı. Daha önce tamamı mutlak koruma sağlayan 1. Derece Doğal Sit Alanı olan bölgenin yapılan değişiklikler sonucunda koruma kalkanı zayıflatılmıştı. Yeni tanımlanan koruma statüleri mutlak koruma sağlayan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’, kısmi yapılaşmaya izin veren ‘Nitelikli Koruma’ veya yoğun yapılaşmaya izin veren ‘Sürdürülebilir Koruma’ şeklinde belirlenmişti. Gökova’nın çok az bir bölümü ise mutlak koruma sağlayan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak belirlenirken, Akyaka, Gökova ve Akçapınar gibi yerleşim alanlarının koruma statüleri tamamen kaldırılmış, kalan bölümler ise kısmen ‘Nitelikli Koruma’ veya ‘Sürdürülebilir Koruma’ Alanı olarak belirlenmişti. Kasım ayında yapılan çalışmalarımız sonunda değerlendirme raporunda bölgede mevzuattan kaynaklanan yönetim sorunları ile yoğun insan kullanımından kaynaklanan sorunlar irdelendi” denildi.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR VAR
Açıklamanın devamında ise şu sözlere yer verildi:
“Bölge küresel ve ulusal ölçekte çok sayıda tür ve uluslararası sözleşmelerle korunan nesli tükenme tehdidi altında olan türlere ev sahipliği yapıyor. Bölgenin koruma statüsünün değiştirilmesi gerektiğini dilekçelerimizde ifade ettik. Kadın ve Akçapınar Azmakları arasındaki bu alan ‘Nitelikli Koruma Alanı’ olarak belirlenmiş olmakla birlikte, içinde yer alan ve mülkiyeti hazine veya özel mülkiyet olan bazı tapu kayıtları ‘tarla’ niteliği taşıyor.  Buradaki tarımsal faaliyetler alanın ekolojik yapısını tahrip ederek flora ve faunasının korunması mümkün olamayacaktır.”

EKOSİSTEM ÜZERİNDE İNSAN BASKISI SÖZ KONUSU
Aynı alan içinde kalan ve kitesurf sporunun yapıldığı kıyı alanlarındaki uygulamanın çok sayıda yasaya aykırılığının da söz konusu olan açıklamanın devamında, “Kıyı ve Çevre Kanunları, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine aykırılıklar var. Buralarda tesis edilmiş kalıcı binalar, plaja ulaşım için koruma alanı içinde oluşan yoğun motorlu araç trafiği, araçların koruma alanı üzerinde park edilmeleri nedeni ile ekosistem üzerinde büyük bir insan baskısı söz konusudur. Bu baskı nedeni ile de bölgenin ekolojik değerleri zarar görerek koruma imkanı olmayacaktır. Kitesurf faaliyetinin ekosisteme zarar vermeden yapılabilmesi için kriterler belirlenmeli, kalıcı olarak tesis edilmiş binaların kaldırılması, sportif faaliyetin bitiminde bölgede hiçbir malzeme bırakılmaması, plaja özel araçlarla ulaşımın ve araç parkının engellenmesi, alternatif olarak ulaşımın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak yoğunluğu düşük bir toplu taşım sistemi ile azaltılması, gece saatlerinde bölgede ışık ve ses kirliliğine yol açacak etkinliklere izin verilmemesi bölgedeki flora ve faunanın yaşam döngüsüne zarar verilmemesi açısından yaşamsal önemdedir” ifadelerine yer verildi.

Bir cevap yazın