DİSK Emekliler Sendikası oyunlarla kapatılmak isteniyor

Genel, Haber
Haberi paylaşın

DİSK Emekliler Sendikası Marmaris Temsilciliği DİSK Emekliler Sendikasının oyunlarla kapatılmak istendiği açıkladı. Açıklamada, “Bağımsızlığını çoktan yitirmiş bir yargı sisteminde, iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye, 13 milyon emeklinin sesi bastırılmaya çalışılmaktadır” denildi.

DİSK Emekliler Sendikası Marmaris Temsilciliğigerçekleştirdiği basın toplantısıyla13 milyon emeklinin sesi olan DİSK Emekliler Sendikasının çeşitli oyunlarla kapatılmak istediği açıkladı. Açıklamada, “Bağımsızlığını çoktan yitirmiş bir yargı sisteminde, iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye çalışılmaktadır” denildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen DİSK Emekliler Sendikası Marmaris Şubesi Başkanı Kasım Çağlı, “Biz, Türkiye emeklilerinin temsilcisi, 13 milyon emeklinin sesi DİSK Emekliler Sendikasıyız. Ne var ki, bugün bağımsızlığını çoktan yitirmiş bir yargı sisteminde, iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye, 13 milyon emeklinin sesi bastırılmaya çalışılmaktadır. Sendikamızı kapatmaya cüret edenler bizlere sendika kuracak nitelikleri taşımadığımızı söylemektedir” dedi.

SENDİKA, HAKLAR MÜCADELESİNİN KÖŞE TAŞLARINDAN BİRİDİR
Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:
“Bugün sendikamızın kapatılması için sahnelenen bu oyun, haklar mücadelesi tarihine bir saldırıdır. Verilen bu karar, dünya tarihinde adeta üç asır öncesine bir geri dönüşün provası niteliğindedir. Bugün, bu ülkede, İzmir’de, yoksul halkın içine tıkıldığı dayanıksız binaların çökmesiyle depremin yoksulları öldürdüğü bir kez daha gözler önüne serilmişti. Bir tarafta hakları için Ankara’ya yürütülmezken bugün İzmir’de yoksul halkı enkazdan kurtarmak için yola çıkan Somalı işçiler; diğer yanda patronlara teşvik, işçilere, emekçilere ve emeklilere yaşam boyu yıkım getirecek torba yasa diye bağıran; gözlerini para ve kan bürümüş muktedirler! Bir yanda yüz saatin sonunda enkazdan çıkarılan çocuklar; diğer yanda yaşama tutunan o çocukların geleceğini bugünden ipotek altına alan; karartan iktidar!
Emekliliğin önüne bir engel daha çıkaranlar, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm sosyal güvenlik haklarımızın elimizden alınması için torba torba sömürü paketi çıkaranlar bilsinler: Haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz!”

DÜNYA EMEKLİLERİ BİRLEŞİRKEN BİZDE AYRIŞTIRILMAK İSTENİYOR
Çağlı emeklilerin dünyanın her yerinde; Belçika’da, İtalya’da, Fransa’da bir araya gelerek örgütlendiğini söyledi. Çağlı, “On yıllardan bu yana emekliler ulusal ve uluslararası düzeyde sendikalaşmaya devam etmektedir. DİSK Emekli-Sen; sendikaların tarih boyunca işçi sınıfı hareketi içinde ve insan hakları mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunun bilincinde; sendika olarak tanınma mücadelesi vermekteydi. Kapatılma kararı sonrası bu mücadeleden vazgeçeceğimizi sananlar yanılıyor. Bizler; biz emekliler, bin yıllardır süren sömürü ve zulme direnme geleneğini bin yıllardır toprağı ekenlerden, ekmeği üretenlerden devraldık. Vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.


KAPATILMA İSTEMİ ÇAĞ DIŞI BİR ZİHNİYET VE KORKUNUN ÜRÜNÜDÜR
Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Avrupa Komitesi, İLO Sendika Özgürlüğü Komitesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı tüm bu hak mücadelesi tarihinin çıktısı kurumlar ve imzalanan anlaşmalar da herkesin çıkarlarını savunmak için sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını kabul edildiğini de hatırlatan Kasım Çağlı, “Bir kez daha söylüyoruz: Sendikamızın kapatılma kararı çağ dışı bir zihniyetin; tarifi imkânsız bir korkunun ürünüdür. Sendikamızın kapatılması bir insan hakları ihlalidir. Anayasamızın 90. Maddesinde açıkça Türkiye’nin onayladığı uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukuka üstünlüğü kabul edilmiştir” dedi.

ANAYASA İHLAL EDİLİYOR
Sendikanın kapatılmasıyla Anayasayı ihlal suçu işlendiğini de hatırlatan Kasım Çağlı şu noktalara dikkat çekti:
“ DİSK Emekli-Sen olarak, emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret almanın, sadece enflasyona endeksli değil; milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmesinin,  ücret farklılığının giderilmesi için acilen bir intibak yasasının hayata geçirilmesinin, emeklilikte yaşa takınlar adı altında yaratılan sorunun çözüme kavuşturulmasının, sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılmasının ve kamusal sağlık hizmetinin sağlanmasının, bizleri ilgilendiren her türlü politikanın hazırlanma sürecine aktif olarak katılmanın ve tüm bunlar için toplu sözleşmeli sendikal hakkımızın tanınmasının mücadelesini veriyoruz. Bizler ekonomik, siyasi, toplumsal her alanda işçilerle, emekçilerle, emeklilerle, insan hakları ihlallerine maruz bırakılan her kesimle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Biz, DİSK Emekliler Sendikası; Spartaküs’ten bugüne süren hak mücadelesi tarihinin kararlı ve yılmaz aktörü olarak hak ihlalinin olduğu her yerde direneceğiz! Emeklinin sendikasını dört duvar ve bir kapıdan ibaret sananlar o kapıya kilit vurmak istemekte haklılar. Aldanıyorlar! Emeklilerin olduğu her ev, her mahalle, her sokak, her alan sendikadır. Her bir emekli yurttaşımızın zihni ve fikri sendikadır. Ellerimizin ve yüreklerimizin bir araya geldiği her an sendikal mücadele yükselmektedir. Sendikal mücadelemiz yükselecektir! Vardık, Varız, Var olacağız!”

Bir cevap yazın