Ne maden ne JES, istediğimiz temiz bir nefes

Genel, Haber
Haberi paylaşın

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesinin Bencik Koyu yakınındaki bir alanda jeotermal kaynak arama faaliyeti için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci iptal edildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, iptal kararını dün yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Ender TÜRKKAN

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesinin Bencik Koyu yakınındaki bir alanda jeotermal kaynak arama faaliyeti için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci çevrecilerin ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da eylemlere destek vermesinin ardından iptal edildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, iptal kararını dün yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, iptal kararını dün yaptığı yazılı açıklamada şu sözlerle duyurdu:
“Faaliyet alanının, mutlak koruma gerektiren ‘Hassas Zon’ tanımlı alanda kalması ve alanda telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açarak mevcut flora, fauna, ekosistem bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle ÇED süreci iptal edilmiştir”

ÇEVRECİLER İPTAL KARARINA RAĞMEN YİNE TOPLANDI
ÇED sürecinin başlatılmasına ilk tepki veren kurum olan Marmaris Kent Konseyi üyeleri, iptal kararından önce planladıkları gibi bugün jeotermal kaynağa tepki göstermek amacıyla Hisarönü’nde, Bencik Koyu’na bakan bir alanda toplandı. Bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Belediye meclis üyelerinin bir kısmı ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı’nın da destek verdiği grup, jeotermal karşıtı, Marmaris’in doğasının korunmasının gerektiği yönünde sloganlar yazan dövizler taşıdı.

MARMARİS’İN TAMAMI MİLLİ PARK
Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup adına Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin bir konuşma yaptı.
ÇED sürecinin iptal edildiğini hatırlatan Ufuk Beytekin, Marmaris’in tamamının ‘milli park’ olduğunu  vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Etrafınıza şöyle bir baktığınızda başkaca hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan, doğal çevrenin muhteşemliği sayesinde bu projenin neden iptal edilmesi gerektiğini anlıyorsunuz. Marmaris Milli Park ve çevresinde bırakın JES, maden vb. gibi projeleri, bu doğal çevreye en ufak zararı dokunacak her türlü ses ve çevre kirliliği yaratacak eylem ve etkinliklerin içinde bulunmak bile Marmaris’e ihanettir. Hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi Marmaris doğası ve deniziyle turizmde kendini kabul ettirmiştir. Bu sebeple itiraz dilekçelerinde bahsettiğimiz gibi, JES projesinin bu alan ve çevresinde yaratacağı tahribat ve kirlilik ile nasıl geri dönülmez acılara ve pişmanlıklara sebep olacağı aşikardır.”

MARMARİS BİR TURİZM CAZİBE MERKEZİ
Beytekin konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Bilmeyenler ve umursamayanlar için bir kez daha hatırlatıyoruz. Marmaris bir Milli Park’tır. Yaşayan bir ilçenin tamamının ve denizinin bir bölümünün Milli Park olduğu kaç örnek var ki dünyada? Burası öylesine nadide bir Milli Park ki, bu eşsiz doğal çevre onu dünyada bilinen ve rağbet gören bir turizm cazibe merkezi haline getiriyor. Öyle ki; Marmaris Milli Parkı’nın da içinde yer aldığı ‘Datça – Bozburun Yarımadaları’ Avrupa’da korunması gereken 100 sıcak orman noktasından, ülkemizde ise 9 orman sıcak noktasından birisi. Marmaris Milli Parkı ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biri olan ‘Akdeniz Ormanları’ ve denizel olarak Akdeniz Bölgesi içinde yer alıyor. Biyolojik çeşitlilik ve tehdit açısından Akdeniz Bölgesi dünyanın 25 sıcak önemli noktasından biridir. Milli Park; Önemli Doğa Alanı, Önemli Bitki Alanı, Endemik Bitki Alanı, (WWF-IUCN) Önemli Kuş Alanı ve Önemli Memeli Alanı içinde yer almaktadır.”

MARMARİS BÜNYESINDE ÇOK SAYIDA EKOSİSTEM VAR
Marmaris Milli Parkı büyüklüğü nedeniyle çok sayıda ekosistemi bünyesinde barındırdığının da hatırlatıldığı açıklamanın devamında ise “Milli Park alanında tür, alt tür ve varyete düzeyinde olmak üzere toplam 724 bitki taksonu tespit edilmiştir. Milli Park içinde 64 endemik bitki IUCN tehlike kategorilerine göre tespit edilen endemik türlerin 43 tanesi ‘Kritik Düzeyde Tehlikede’,  17 tanesi ‘Düşük Risk’, 2 tanesi ‘Tehlikede’ ve 2 tanesi de ‘Zarar Görebilir’ kategorisinde yer alıyor. Aynı zamanda yapılan faunistik çalışmalara göre omurgalılardan 34 balık, 7 iki yaşamlı, 32 sürüngen, 84 kuş ve 37 memeli, omurgasızlardan ise 99 böcek, 3 örümcek, 1 kırkayak, 2 çıyan, 1 salyangoz ile 327 bentik, (deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölgedir) 154 fitoplankton ve 117 zooplankton türü tespit edilmiştir. Ayrıca Milli Park, pek çok Arkeolojik ve Doğal Sit alanlarını barındırıyor” sözlerine yer verildi.

BURADA JEOTERMAL Mİ ARANIR?
Ayrıca proje alanının ormanlık alan ve çevresi deniz olup deniz turizminden geçimini sağlamakta olan bölge insanının “Mavi Yolculuk” rotalarından biri olduğunu da hatırlatan Beytekin, “Ege Denizinde ve Marmaris’in içinde bulunduğu kara uzantısında pek çok fay hattı bulunmakta olup sık sık depremler meydana geliyor. Bu açıdan da yapılması planlanan jeotermal santral sakıncalı.
Sözün özü, milli park olmanın gereklerini yerine getirip onun itibarına sahip çıkarak turizmde kaliteyi artırıp sürdürülebilirliği sağlamak yerine, doğal çevreye ve burada yaşayan halka zarar verecek olan bu ve benzeri türden tüm projelere, bu coğrafyada yaşayanlar olarak demokratik haklarımızı kullanıp karşı duruş gösteriyoruz ve JES projesinin tüm bu somut gerçekler sebebiyle derhal iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

Bir cevap yazın