Datça Kent Konseyi: MUÇEV’e hukuksuz kiralanan kıyılar geri verilmeli

Genel, Haber
Haberi paylaşın

Muğla Valiliği ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın iştiraki olarak kurulan Muçev Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (MUÇEV) unvanlı şirketin Muğla ve Trakya’da kiraladığı kıyıların hukuksuz olduğu gerekçesiyle geri vermesi istendi. Datça Kent Konseyi yaptığı yazılı açıklamayla “Hukuksuz şekilde bir şirkete kiralanan kıyılar halka geri verilmelidir” başlığıyla imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Muğla Valiliği ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın iştiraki olarak 2014 yılında kurulan Muçev Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (MUÇEV) unvanlı şirketin Muğla ve Trakya’da kiraladığı kıyıların hukuksuz olduğu gerekçesiyle geri vermesi istendi. Muğla’da kıyıları hukuka aykırı biçimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kiralayıp, yine hukuka aykırı biçimde esnafa kiraladığını ve halkın kıyıya erişiminin engellendiğini ifade eden Datça Kent Konseyi, kıyıların şirketlere kiralanmaması için bir kampanyaya büyük destek sürüyor.
Başta CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Datça belediyeleri olmak üzere yerel yönetimlerin bölge yararına işletmesi gereken turizm alanları, 2014 yılında kurulan MUÇEV’e verilmesinin tepkileri yıllardan bu yana devam ediyor.

MUÇEV BÜNYESİNDEKİ İŞLETMELER
MUÇEV Muğla’da; Akyaka, Kadınazmağı, Akbük koyu, Ölüdeniz Belcekız, Kumburnu, Çalış, Şat Burnu, Sarıgerme Plajı, Kız kumu, Datça İskele Plajı, Datça Kargı Koyu, Bodrum Gümüşlük Plajı, Bodrum Bitez, Datça Korubük, Karaincir, Marmaris Karacasöğüt iskelesi, Fethiye Kayaköy Gemiler Koyu, Datça Selimiye iskelesi ile Göcek Fethiye Belediyesi yat bağlama iskelesi ve buna benzer aşamalı olarak gözde turizm kıyıları, Göcek Mapa şamandıra bağlama işletmesi.
Şirket son olarak 21 Ekim 2019 tarihinde pazarlık usulüne göre Saros Körfezinin 3 önemli sahili olan Erikli, Mecidiye ve Yayla Sahillerinde bulunan 11 adet alanı 1.8 milyon + KDV bedelle ve 10 yıllığına kiraladığı biliniyor.

DATÇA KENT MECLİSİNİN AÇIKLAMASI
“Datça’da, Muğla’da, hatta Trakya’da, Muçev Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (Muçev) unvanlı bir şirket, Anayasa’nın 43. maddesine ve Kıyı Kanunu’na göre devletin kamu yararı gözeterek herkesin serbestçe kullanabileceği biçimde yönetmesi gereken, yurttaşlara ait kıyıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hukuka aykırı biçimde kiralamakta ve yine hukuka-sözleşmeye aykırı biçimde kıyıda yer alan esnafa kiralamaktadır. Bu kiralamaların sonucu, kıyıların ticarileştirilmesi ve Anayasa ve kanun ile konulan ilkelere aykırı biçimde, yurttaşların kamuya ait kıyıları para ödeyerek kullanmak zorunda kalmalarıdır. Bu sonuç, açıklanan resmi istatistiklere göre çok büyük bölümü yoksulluk ve açlık sınırının altında gelire sahip olan geniş bir yurttaş kesiminin kıyıları kullanmasının imkansız hale geldiğini göstermektedir.
Bakanlık ile imzaladığı hukuka aykırı sözleşmenin süresi sona eren Muçev Ltd. Şti.’nin kıyı esnafını yeni dönem için sözleşme imzalamaya davet ettiğini öğrendik. Bu durum, hukuksuzluğun kural haline geldiğini ifade etmektedir.”

YASALAR YOK SAYILIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, kamu yönetiminin uyması zorunlu olan açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereğince, sözleşmesi 2020 Haziran ayı içinde sona eren/ erecek olan Muçev’in hangi yetkiye dayanarak kıyı esnafıyla yeni dönem için sözleşme imzaladığının kamuoyuna açıklanmasını isteyen açıklamada, “Kıyılar için ihale yapılması, kiralanması Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu gibi, sadece MUÇEV’in davet edildiği ‘Pazarlık Usulüyle İhale’ler bu hukuksuzluğu bir kat daha artırmaktadır. Mahkemelerin İztuzu’ndaki kıyı alanları ve Kadın Azmağı’nın MUÇEV’e verilmesi konusundaki kararları; Danıştay’ın Yönetmelik’in 65. maddesinin iptali yönünde verdiği karar, kıyıların kiralanmasının hukuka aykırı olduğunu son derece açık biçimde ortaya koymuştur. Anayasaya ve Kıyı Kanunu’na aykırı işlem yapıldığı yargı organları tarafından kesinleşmiş kararlarla belirlenmiş durumdadır. Bu kararlara rağmen kamuya ait kıyıları ilansız, tek şirketin çağrıldığı ihalelerle Muçev Ltd. Şti.’ne kiralayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını hukuka, mahkeme kararlarına uygun davranmaya çağırıyoruz” sözlerine de yer verildi.

KIYILAR BELEDİYELERE TAHSİS EDİLMELİ
Belediyelerin tanımı gereği yurttaşların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan kamu kurumları olup, Kıyı Kanunu’nda da kanunun uygulanmasından belediye sınırları içinde belediyenin sorumlu olduğu kuralının hatırlatıldığı yazının devamı şöyle:
“Muçev’e kiralamalara dayanak yapılan yönetmeliğe  göre de kıyıların belediyelere ihalesiz olarak tahsisi mümkündür. Kamu yararına  ve makul olan da budur. Bütün bunları ve kıyılarımızın sadece parası olanların kullanabildiği işgal edilmiş alanlara dönüştürülemeyeceğini, bunun anayasaya aykırı olduğunu gözeterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan taleplerimiz:

* Kıyı alanlarının, bu bölgedeki tüm belediye hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan Datça Belediyesi’ne ve diğer ilçe belediyelerine ihalesiz olarak tahsis etmesi,

* Kabul edilebilir bulmamakla birlikte, ihale yapılacaksa, ilgili belediyelerin yapılacak ihaleye davet edilmesi.”

Bir cevap yazın