Apar topar koyulan “Kirleten öder” ücretini kaldırın

Genel, Haber
Haberi paylaşın

Bodrum Belediyesinin Aralık ayı meclis toplantısında alınan evsel katı atık tarife ücretleri ile ilgili kararın apar topar su faturalarına ek bir bedel olarak eklenmesini yasal bulmayan MUÇEP Bodrum Meclisi yazılı bir açıklamayla bir ücretin kaldırılmasını istedi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)Bodrum Meclisi  bugün yayınladığı bir bildiri ile Bodrum Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında, evsel katı atık tarife ücretleri ile ilgili karar, su faturalarına ek bir bedel eklenmesi yönünde oy çokluğu kararının şu an için yasal olmadığını açıkladı. Bildiride “Tarife yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde, henüz yönetmeliğe uyum sağlayamamış olan idarelere bir yıl daha süre tanınmışken faturalara hemen ek bedel getirmek ne derecede doğrudur?” denildi.

Bodrum İlçe Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısında yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarife Ücretleri oy çokluğu ile kabul edilmişti. Buna göre, Bodrum’un 2019 yılı evsel katı atık miktarı yılda 238 bin 620 ton olarak hesaplanırken 171 bin 850 kışlık, 1 milyon 118 bin 029 yazlık nüfus tahminlerine göre Bodrum’da bir kişinin bir günde ürettiği evsel katı atıkların miktarına göre “Kirleten öder” esasına göre ücret alınacağı açıklanmıştı.

MUÇEP KARARIN HEMEN UYGULANMASINA KARŞI ÇIKTI
MUÇEP Bodrum Meclisi adına Eş Sözcüler Umay Karabaş ve Güney Şirin’in açıklaması şöyle:

“Bodrum Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis toplantısında, evsel katı atık tarife ücretleri ile ilgili karar, su faturalarına ek bir bedel eklenmesi yönünde oy çokluğu ile alınmıştır. Bu konu, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince gündemimizde olmakla beraber, alınan karar, anayasal haklar, ekolojik yaşamın korunması ve hepimizin içinde olduğu ekonomik kriz açılarından pek çok çelişki barındırmaktadır.

Anayasamızın 56. Maddesi, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” der. Hepimizin eşit olarak bu hakka ulaşabilmesi için “çevre hizmetlerinin” kamusal hizmet olarak düzenlenmesi ve sunulması sosyal belediyeciliğin gereklerinden biridir. Belediyemizin de bu anlayışı benimsediğini düşünüyoruz.

Tarife yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde, henüz yönetmeliğe uyum sağlayamamış olan idarelere 31.12.2020’ye kadar süre tanınmıştır. O halde, önümüzde bir yılımız varken, faturalara hemen ek bedel getirmek gibi esas soruna çözüm üretmeyen bir karar yerine, kentimizin ve doğasının iyiliği adına doğru bir planlama yapmak için zamanımız vardır.

Çevre kanununun ve yönetmeliğin esas aldığı  ‘Kirleten öder’ anlayışı sorunludur. Aslolan kirletmemektir, atığı azaltmaktır, dönüştürmektir. ‘İklim İçin Kentler Deklarasyonunu’ imzalayarak örnek olmuş belediyemize ve bizlere yakışan, atığımızı azaltmak için yol haritamızı belirlemektir. Bu yönde, bugüne kadar ortaya konmuş doğru adımların devamını getirecek politikalar ve eylemler üreterek, uzun vadeli, kalıcı, doğaya ve halkına dost çözümler üretilebilir.

Hepimizin içinde olduğu ekonomik kriz, güçleşen yaşam şartları da göz önüne alınarak faturalarımıza gelecek yeni bir bedel, miktarı önemli olmaksızın, belimizi bükecektir. 

Biz MUÇEP olarak, atıkların yerinde ayrıştırılmasını, ilgili altyapı çalışmalarına kaynak aktarılmasını ve/veya yaratılmasını, bilimsel yaklaşımı, halktan ve doğadan yana olan çözümleri destekliyoruz. Bu bağlamda belediyemiz ile çalışmaya, üzerimize düşen işleri yapmaya varız ve buna talibiz.

Değerli Bodrum Belediye Meclis üyelerine çağrımızdır. Gelin bu kararı bir an önce geri çekin, sosyal belediyecilik ilkeleri ve ekoloji dostu bir yaklaşımla yeniden biçimlendirin.

Aynı şekilde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin değerli üyelerini de, ilçelerin aldığı bu kararı, yukarıda saydığımız gerekçelerle reddetmeye çağırıyoruz.”

Bir cevap yazın