Kelebekler Vadisi’ni de bitirecekler

Haber
Haberi paylaşın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluru ile Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nin 1. Derece olan Doğal Sit statüsü, Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak değiştirilerek tescil edilmesine tepkiler sürüyor. Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği konunun takipçisi ve savunucusu olacaklarını açıkladı. 

Muğla’nın Fethiye İlçesinde çeşitli endemik bitkilerin süslediği, Kaplan Kelebeklerinin görsel dansının ilgiyle izlendiği Kelebekler Vadisi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluru ile 1. Derece olan Doğal Sit statüsü, Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak değiştirilerek tescil edilmesine tepkiler sürüyor. Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği konunun takipçisi ve savunucusu olacaklarını açıkladı. MUÇEP kısa zamanda toplanarak kararın iptali için dava açmaya hazırlanıyor.

2003 yılında “2B” olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş araziler ile Sit alanlarının imara açılması gündeme geldiğinde yasanın çıkması halinde bundan en fazla Muğla’nın zarar göreceği ortaya çıkınca çevreciler ayaklanmıştı. Yasanın çıkması durumunda Kaplan Kelebeklerinin yaşadığı Fethiye’deki ünlü Kelebekler Vadisi’nin bile satılabileceği gündemi ısıtmıştı. O tarihlerde Fethiye’nin, 8 bin 498 hektarlık orman vasfını kaybetmiş arazisiyle yasadan birinci derecede etkileneceği, 3 bin 998 hektarla Köyceğiz, 2002 hektarla da Ortaca bölgesinin yağmalanacağı gündeme gelince davalar açılmış ve yürütmenin durması sağlanmıştı.

16 YIL SONRA TEKRAR GÜNDEMDE
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kelebekler Vadisi’nin sit statülerini değiştiren kararı 3 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kelebekler Vadisi’nin bir bölümü Nitelikli Doğal Koruma Alanı İle Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillenince Mimarlar Odası Muğla Şubesi açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Korunan Alanlara yönelik, 2012 yılında yürürlüğe giren ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik’ kapsamında değişikliğe uğrayan Muğla İli sınırlarındaki Doğal Sit değişikliklerine ilişkin paftalar teker teker onaylanıyor. İlk olarak 2016 yılında gündeme gelen ve sit değişikliğinin kaynağını oluşturduğu söylenen ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor’ ise sır gibi saklanarak kamuoyu ile paylaşılmıyor. O günkü kamuoyu baskısıyla rafa kalktığı söylenen proje bugün sessiz sedasız gerçekleştiriliyor. Gökova Körfezi, Okluk Koyu değişikliği ile başlayan süreç, Fethiye-Kelebekler Vadisi ile devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta Bakanlığın 29/07/2019 tarih ve 176367 sayılı OLUR’u ile Fethiye Kelebekler Vadisi’nin 1. Derece olan Doğal Sit statüsü Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak değiştirilerek tescil edildi”

1995 YILINDA 1.DERECE DOĞAL SİT YAPILDI
Ülkemizin en çarpıcı güzellikteki yerlerinden biri olan Fethiye- Kelebekler Vadisi 1995 yılında 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiş ve her türlü yapılaşmaya, doğayı ve çevreyi etkileyen, kirleten her türlü insan faaliyetine kapatılmıştı. Günümüzde vadi tabanında sürmekte olan turizm faaliyetlerinin kaldırılması, alanın kendi doğal flora-fauna ve dengesiyle baş başa bırakılması gerekirken hangi gerekçe ile çadırlı kamp alanları, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlara izin veren ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilmiştir? Zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ‘Biz bu raporları hala onaylamadık. Bu raporlar bittiğinde buraya gelerek bu insanlarla paylaşacağız. Hiç kimse endişe etmesin bundan’ sözlerine karşın, bu sır dolu raporlar açıklanmadığından, bizler vadinin1. Derece olan statüsünün hangi bilimsel sebeplerle düşürüldüğünü bilemiyoruz. Tanımında naif ve sanki doğayı koruyormuş gibi görünen “nitelikli koruma” tanımının bir kandırmaca olduğu ülke deneyimlerimizle sabittir. Biliyoruz ki bu sözlerin arkasına sığınarak, birçok doğal alan talan edilmekte, sözde ilerleme ve kalkınma hedefleri ile peşkeş çekilmektedir. Kelebekler Vadisinde sürdürülecek her çeşit ve ölçekteki turizm faaliyeti, insan konforunu önceleyeceği için oradaki doğal dengeye zarar verecek ve yok edecektir.
Bilimsel olarak incelendiği söylenen Kelebekler Vadisi’nde hali hazırda yürütülen işletme faaliyetlerinin yasallığı, 1. Derece doğal sit alanı olan bölgedeki olumsuz insan etkileri sorgulanacağı yerde, mevcut kötüye kullanımı devlet eliyle yasallaştırmaya yönelik bir plan değişikliği yapılmaktadır. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, mutlak koruma altına alınması için gerekli pek çok koşula sahip olan bu özel bölge nasıl korunur, insan eliyle yapılan tahribattan nasıl kurtarılır diye plan yapmak yerine, sit derecesini düşürerek “bungalov” gibi tam olarak ne olduğu belli olmayan bir yapılaşma çeşidine izin vermektedir.
Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Fethiye Temsilciliği olarak Kelebekler Vadisinin koruma derecesinin düşürülmesine, alanın her çeşit ve ölçekte turizm faaliyetine açılmasına karşı olduğumuzu, konunun her daim takipçisi ve savunucusu olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Bir cevap yazın