Bilirkişi inceleme masrafı ödenmezse dava kaybedilecek

Haber
Haberi paylaşın

Yatağan Santrali tarafından işletmeye alınacak yeni bir kömür ocağı açılmasına karşı çıkan Turgutlu Tayyibe Demirel’in açtığı davada Danıştay “keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, 5 bin 314 Lira bilirkişi masrafının Demirel tarafından ödenmesine karar verince MUÇEP kolları sıvadı.

MUĞLA’nın Yatağan İlçesindeki Yatağan Santrali tarafından işletmeye alınacak yeni bir kömür ocağı müracaatının durdurulması için Turgutlu Tayyibe Demirel’in isteğini kabul eden Muğla 2. İdare Mahkemesi kararına Danıştay’dan da destek geldi. Danıştay, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, 5 bin 314 Lira bilirkişi masrafının davacı Demirel tarafından 7 gün içinde ödenmesine karar verdi. Sürenin 9 Mayıs’ta dolacak ve Tayyibe Demirel’in bu parayı ödeyecek konumda olmaması nedeniyle MUÇEP konuya müdahil olarak parayı toplama kararı aldı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Yürütme Kurulu üyelerine şu açıklamayı duyurdu:

“Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin ve santrallere kömür sağlayan kömür ocaklarının Yatağan-Milas bölgesinde yarattığı çevresel yıkım, ekonomik ve sağlık sorunlarının hepimizin ortak sorunu olduğu malumdur. Yatağan santrali tarafından işletmeye alınacak yeni bir kömür ocağı için, işletmeci şirket tarafından, çevresel etkilerinin değerlendirilmesi talebiyle Valiliğe Proje Tanıtım Dosyası sunulmuş, Valilik tarafından “ÇED gerekli değildir.” kararı verilmiştir.

Kömür ocaklarının bölgede yarattığı yıkımı dikkate almayan, nitelikli tarım arazileri üzerinde açılması planlanan ocakla ilgili bu hukuka aykırı karara karşı, Yatağan Turgut Köyü’nde yaşayan Tayyibe Demirel isimli duyarlı yurttaşımız tarafından, bazı katılımcılarımızın da yardım ve destekleriyle iptal davası açılmış, dava Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Valilik işleminin iptaline karar verilmiştir.

Valilik ve santral işletmecisi şirket tarafından temyiz edilen karar, Danıştay tarafından, açılacak kömür ocağının çevreye etkilerinin uzman bilirkişiler tarafından değerlendirilip tespit edilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. İdare Mahkemesi, Danıştay’ın bu kararına uyarak, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, 5.314.-TL keşif-bilirkişi masrafının davacı Tayyibe Demirel tarafından (2 Mayıs gününden itibaren) 7 gün içinde yatırılmasına karar vermiştir”

DEMİREL’E DESTEK OLMALIYIZ
“Hepimizi ilgilendiren konuyla ilgili duyarlık gösterip, inisiyatif alarak dava açan Tayyibe Demirel, ciddi bir tutar olan bu masrafı ödeyecek mali güce sahip değildir. Masrafın ödenmemesi halinde dava reddedilecek, hepimizin yaşadığı çevreyi kirleten, hatta yok etme derecesine gelmiş unsurlara bir yenisi eklenmiş olacaktır. Dava Tayyibe Demirel’in kişisel çıkarlarıyla değil, hepimizin ortak varlıklarıyla, çevremizle, yaşamımızla ilgilidir. Davanın sonuçsuz bırakılmaması gerektiğine, yürütülen mücadeleye katkıda bulunmamızın zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, MUÇEP olarak, bugüne kadar fedakârlıkla yürütülmüş olan davanın bu aşamasında ortaya çıkan, kimsenin tek başına karşılaması mümkün olmayan bu masrafın, dayanışmayla, hep birlikte karşılanmasının zorunlu ve bize yakışan tutum olacağını düşünüyoruz.

Bu düşünceyle, tüm çevre ve MUÇEP gönüllülerini, dava masrafının karşılanmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Dava hepimizin davasıdır; durum acilen çözüme kavuşturmayı gerektirmektedir; davamızı yarıda ve sonuçsuz bırakmayalım…

Muğla Cennet Kalsın!”

Bir cevap yazın