Datça’ya su için durdurulan baraja devam

Haber
Haberi paylaşın
  • 1
    Share

Datça’ya içme suyu sağlamak için 2016’da yapılmasına karar verilen, STK temsilcileri ve köylülerin karşı koymalarıyla askıya alınan Sığla ağaç ve Osmanlı Mezarlarının bulunduğu Bördübet’te ki baraj yeniden gündemde. Bölgede zemin çalışmaları yapılıyor.

MUĞLA’nın Datça İlçesi’nde içme suyu sorununa çözüm getirmek için 2016’dan bu yana Marmaris Bördübet Mevkii’nde yapılacak barajın yapılmaması için gerçekleştirilen protestolar sonucu durdurulan çalışmaların yeniden başladığı gözlemlendi. Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu bölgede inceleme yaparak fotoğraf ve video görüntüler çekerek özel açıklama yaptı.

Hatırlanacağı gibi Datça’ya içme suyu sağlamak için 2016’da DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü, Marmaris’e bir baraj yapılmasını kararlaştırdı. Önce Marmaris’in Hisarönü Mahallesi düşünüldü. İkinci bir alternatif olan Bördübet bölgesindeki 3 km uzunluğundaki Kırkpınar Deresi’nde karar kılındı. Bördübet de baraj yapılması düşünülen yerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında ailesiyle birlikte tatilini geçirdiği cennet Bördübet Koyunda, koruma altındaki günlük (sığla) ormanları ile eski Osmanlı mezarlarının bulunduğu Yukarı Bördübet Mahallesi’ni kapsadığı ortaya çıktı. DSİ su ölçüm istasyonları kurdu. Köylüler ile birlikte çok sayıdaki STK temsilcilerinin ısrarcı eylemleriyle baraj “Şimdilik” kaydıyla askıya alındı.

Zemin etüdü başladı, yollar açıldı

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Sözcü’ye yaptığı özel açıklamada “Bölge yaşayanlarından aldığımız ihbarlar üzerine bölgeye gittik. Daha önce durdurulan baraj için zemin etüt çalışmalarına başlanmış. Orman içi yeni yollar açılmış. Daha önce de 20’den fazla noktada zemin etüdü yapılacağı söyleniyordu. Barajın yapımı sırasında her tarafı koruma altındaki Sığla Ağaçlarıyla kaplı alan talan edilecek. Ayrıca baraj yapıldığında toplanan suyun Datça’ya tahliyesi için de ayrı bir çevre tahribatı gerçekleşecek. Diğer bir anlamla Marmaris’i katledecekler. Datça Kent Konseyi, 3 ayrı proje hazırladıklarını ve bu sayede de Datça’ya dışarıdan su taşımaya ihtiyaç kalmayacağını daha geçen yıl açıkladılar” denildi.

Bölgenin eko sistemi değişir

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu şöyle devam etti:

“Baraj alanında dünyada yağı için üretilen koruma altındaki Sığla ağaçları sadece buradan başlayıp Fethiye’ye kadar olan alanda var. Bu yağ ile dünyanın en iyi parfüm ve deodorantları yapılıyor. Geriye kalan posa ilaç sanayiinde kullanılıyor. Sığla bulunduğu alana diğer bitkilere oranla çok daha fazla oksijen sağladığı için de doğal bir şifahane olmasını sağlar. Ayrıca suyun belli bir alanda durgun bir şekilde toplanması buranın bütün ekosistemini değiştirecek”

Datça Kent Konseyi: “Baraja gerek kalmayabilir”

Datça Kent Kon­se­yi Su Ça­lış­ma Gu­ru­bu Üye­le­ri geçen yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalar sonrasında  “Al­ter­na­tif kay­nak­la­rı dev­re­ye sok­ma­dan ve ye­ral­tın­dan daha fazla su çek­me­den şim­di­ki nü­fu­sun 2 ka­tı­nın ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­larız. Nüfus kont­rol­lü bü­yür­se uzun yıl­lar bo­yun­ca ek suya ihtiyaç olmaz. Ayrıca sek­tö­rel ge­lişim plan­la­rın­da su  göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı. Su ta­sar­ru­fu ya­pıl­ma­lı. ku­yu­lar kont­rol al­tı­na alın­ma­lı. Yağ­mur suyu ile bes­len­me ka­pa­si­te­si ar­ttı­rıl­ma­lı”  denilmişti.

Bir cevap yazın