MUÇEP: Başkan adaylarına sorularımız var

Haber
Haberi paylaşın

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) yayınladığı yerel seçim bildirgesinden sonra platformun Gökova Yerel Meclisi de bir dosya hazırlayarak Ula Belediye Başkan Adaylarına “Karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarının oluşturulması, Yavaş Kent Eylem Planları, Gökova Özel Çevre Koruma Yönetim Planı ve Yerel Üretimin Desteklenmesi  odaklı bir soru listesi” gönderdi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)’nun  Gökova bileşenleri yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, Ula Belediye Başkan Adaylarına 4 ana konu üzerinden sorular yönlendirerek yazılı ya da düzenlenecek bir halk toplantısında sözlü açıklama istedi. 

Adaylara verilen dosyada Ula Belediyesi’nin karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarının oluşturulması, Yavaş Kent Eylem Planları, Gökova Özel Çevre Koruma Yönetim Planı, Yerel Üretimin Desteklenmesi  odaklı bir soru listesi, MUÇEP’in Yerel Seçim Bildirgesi, MUÇEP’ Gökova’nın Strateji Belgesi yer aldı. Adaylardan sorulan sorulara cevaplarını yazılı veya düzenleyecekleri bir halk toplantısı ile iletmeleri istendi. MUÇEP Gökova, adayların cevaplarını kamuoyu ile paylaşacağını da duyurdu.

İşte o sorular
MUÇEP’in  Gökova bileşenleri olarak, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin, Ula belediye başkan adaylarına yönelik bir çalışma yaptık. Bu çalışmada amacımız, MUÇEP’in seçim bildirgesinde de ifade edildiği gibi ekolojik dengenin korunması, ekolojik kültürün gelişmesi için demokratik, katılımcı bir yerel yönetim anlayışının gelişmesini olmazsa olmaz bir gereklilik olarak görüyoruz.

Bu anlayış çerçevesinde belediye başkan adaylarımızdan, Ula’da  katılımcı bir yerel yönetim modelinin oluşturulması talebimiz temelinde hazırladığımız sorularla ilgili görüşlerini almak istiyoruz.

Seçildiğiniz takdirde;

Soru 1: Ula Belediyesi’nde karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak üzere mekanizmaların oluşturulmasına; kent konseyi ve bağlamında mahalle meclislerinin oluşturulmasına destek verecek misiniz?

Soru 2: Belediyenin yönetim planlarının oluşturulması sürecinde halkla birlikte  ortak bir kent vizyonu, sonrasında da yine katılımcı bir şekilde bu vizyona uygun stratejik planların oluşturulacağının sözünü veriyor musunuz?

Soru 3: Belediye yönetiminin çalışmalarının şeffaflığını; yani oluşturulan stratejik plan ve bütçenin hayata geçirilme sürecinde düzenli aralıklarla etkileşimli halk toplantıları yaparak güncel durumun halkla paylaşılması, uygulamaların planlara ve bütçeye uygunluğunun halk tarafından izlenebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak mısınız?

Soru 4:  Gökova Bölgesi için özel olarak;

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sivil toplum örgütleri ve Ula Belediyesi’nin de paydaşı olduğu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın uygulanması için belediyenin stratejik planında yer ayırmayı öngörüyor musunuz?
  • Karar alma süreçlerine katılım Yavaş Kent Kriterlerinin en başında geliyor. Akyaka’nın Yavaş Kent Kriterlerine uygun gelişimi için yerel sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımı ile ortak eylem planları hazırlayacak mısınız?
  • Kadın Azmağı kenarında imar planı hükümlerine aykırı yapıların kaldırılmasını sağlayacak mısınız?
  • Akyaka’da araç odaklı değil insan odaklı bir trafik düzenlemesi için planlarınız var mı? Bu konuda büyükşehir belediyesi ve yerel halk katılımı ile ortak çözümler geliştirmeyi düşünüyor musunuz?
  • Kıyı alanlarının özel şirketlere kiraya verilmek sureti ile Kıyı Kanuna aykırı olarak yurttaşların eşit ve ücretsiz kıyı alanlarından yararlanma hakkının gasp edilmesi, kıyı peyzajının işletmeciler tarafından ÖÇK hükümlerine aykırı olarak tahrip edilmesi bölgemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu gidişin durdurulması için girişimde bulunacak mısınız? Örneğin Belediyeye ait yerleri özelleştirmek yerine belediyenin kendisinin yasalara ve ÖÇK hükümlerine uygun olarak işletmesini düşünüyor musunuz?
  • Yavaş Kent Kriterleri arasında önemli bir başlık olan yerel ürerimin desteklenmesi için planlarınız nelerdir? Üretici kooperatiflerinin, üretici-tüketici birliklerinin kurulmasına eylem planlarınızda yer verecek misiniz?

31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerin  Ula ilçesinde katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışının hayata geçtiği bir dönüm noktası olması umudu ile tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi”

Bir cevap yazın