Muğla milli eğitime 14 yeni proje

Haber
Haberi paylaşın

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü 14 yerel proje ile 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 14 yeni projeyi harekete geçirecek. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 14 yeni proje şunlar:

 1. “Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor Projesi’: İdareci kadroların seferberliği ile veli, okul, öğrenci ve yönetim birimleri arasında koordinasyon sağlamayı, iletişimi güçlü kılmayı ve karşılaşılan sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak.
 2. “Yönetici Rehberi Çalışması”: Okulların idari iş yükünün azaltılması, bürokrasinin hızlandırılması, ortak bir yönetim birliği sağlanması ve daha kontrollü bir yönetim anlayışı oluşturulması.
 3. “Yönetim Bilgi Sistemi Projesi”: Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yönetimsel organizasyon, planlama, eşgüdümleme, koordinasyon ve değerlendirme alanlarında bir sistem dâhilinde eğitimin niteliğini artırmak.
 4. “Ortaöğretimde Devamsızlığı Azaltma Projesi”: Ortaöğretim kurumlarında (özel okullar ve mesleki eğitim merkezleri hariç) eğitim görmekte olan tüm öğrencilerin okula devam etme oranlarının arttırılması, okul devamsızlığının erken tanınmasının sağlanması, devamsızlık ve erken okul terki konularında bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılması ve devamsızlığın çözümünde Okul Temelli Yaklaşım Modelinin benimsenmesi konusu geliştirilecek.
 5. “Muğla Eğitimde İyi Örnekler Projesi”: Okullarımızda özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesini amaçlıyor.
 6. “Okulum Bir(İnci) Projesi”: 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında okulların fiziki imkânlarını iyileştirerek cazibe merkezi haline getirmek.
 7. “Eğitimde Hamilik Projesi”: Resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören şehit ve gazi çocuklarına, yetim ve öksüz öğrencilere, annesi ve/veya babası tutuklu öğrencilere, annesi ve/veya babası uzun süreli tedavi gerektiren ağır hastalığa yakalanan öğrencilere, kendisi uzun süreli tedavi gerektiren ağır hastalığa yakalanan öğrencilere, mülteci öğrencilere, çocuk evlerinde kalan öğrencilere eğitim hamiliği yapılarak akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik danışmanlık sağlanmasını ve gerekli görülen öğrencilere maddi destek verilmesini amaçlıyor.
 8. “İş’te Erbap Projesi”: Bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli şekilde yetiştirme sürecini nitelikli hale getirmek için okul sanayi işbirliğini sağlamak.
 9. “Adı Sizden Eğitimi Bizden Projesi”: Halk eğitim merkezlerinin etkinleştirilmesi aracılığı ile ilde yaşayan her eğitim düzeyindeki öğrenci, genç ve yetişkinlerin hızla gelişen sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel alanlarda akademik ve kişisel gelişimlerini sağlama, öz becerilerini geliştirme yönünde farkındalıklarını artırmak.
 10. “Kodla Muğla Projesi”: Teknolojinin çok hızlı değişip geliştiği çağımızda olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilme, problem çözme yeteneğini geliştirme, sistematik, analitik ve yaratıcı düşünebilme gibi 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak.
 11. “Trafik Elçisi Projesi”: İl geneli ve daha genel manada ülkemizde trafik kazalarının en aza indirilmesi, kayıpların ve yitirilen hayatların önüne geçilebilmesi, çocukların eğitimleri sonrasında her gün trafiğin içinde olan anne – baba ve aile bireylerinin, trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve toplumda trafik bilincinin oluşması ve trafik kurallarına uyma duyarlılığının küçük yaşta kazandırılmasını sağlamak.
 12. “Yetenek Haritası ve Gelişim Karnesi Projesi”: Öğrencilerin yeteneklerini eğitim kurumuna başlar başlamaz (1. Sınıf – 5. Sınıf – 9. Sınıf kademeleri) keşfederek okulda ilgili öğretmen ile çalışma ortamı oluşturulmasını, yeteneklerin geliştirilmesi noktasında yıllık takibinin yapılarak Bireysel Yetenek Gelişim Karnesi oluşturulmasını sağlamak.
 13. “erkenSTEM ile 21.Yüzyıl Yaşam Becerileri Projesi”: Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin, yaşadığımız bilgi çağı göz önüne alınarak mevcut bilgilerin doğrudan aktarılması yerine, bilgiye ulaşma becerilerinin gelişmesini sağlayan ve 21’nci yüzyıl kazanımlarını eğitim programına entegre edebilen STEM lider öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamak.
 14. “Zirvedekilerle Buluşma Projesi”: Ülke genelinde yaptığı eğitim çalışmaları ile isminden bahsettiren, yayınladığı bilimsel, kültürel, sanatsal çalışmaları ile eğitime yöne veren kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları esasına dayalı olarak eğitim kurumlarında görev yapan tüm eğitim yöneticilerine yenilikçi ve yönetimsel liderlik anlayışı kazandırmayı amaçlamak.

14 projenin açılış lansmanları Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Bir cevap yazın