Beyaz Nöbet’e vekil desteği

Haber
Haberi paylaşın

CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Av. Burak Erbay “Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle sağlık ticarileştirilmekten kurtarılmadığı sürece saldırıların önüne geçilemez” dedi.

CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Av. Burak Erbay sağlıkta şiddetin önlenmesi için Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması istedi. Erbay “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez” dedi.

Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları’nın sağlıkta şiddetin önlenmesi ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle başlattığı “Beyaz Nöbet” etkinliğine destek veren CHP’li Erbay, “Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları son dönemde arttı. İnsan hayatı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalı ve Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan’ın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin birçok ilinden tabip odası başkanları, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının engellenmesi ve Sağlıkta Şiddet Yasası Tasarısı’nın hayata geçirilmesi için TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü.

Muğla Milletvekilleri Av. Burak Erbay, Mürsel Alban, Süleyman Girgin ve Suat Özcan’ın da katıldığı görüşmede TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, sağlık ortamında yaşanan ölümcül şiddete karşı yetkililer tarafından hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekti. Adıyaman, bundan sonra yaşanacak şiddet olaylarında olayın yaşandığı sağlık kurumunda sağlık hizmetinin duracağını söyledi.

Şiddet hastaların müşteri haline getirilmesinden kaynaklanıyor
Hekimlerin ziyaretinin ardında Av. Burak Erbay, “Sağlık alanında şiddet olayları giderek artmakta ve bu şiddet olayları sağlık çalışanlarının yaşamlarını tehdit eder hale gelmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet, AKP’nin sağlığı ticarileştirmesi ve hastaları müşteri haline getirmesinden kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son beş yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete uğramış. Bunlardan 42 bin sağlık çalışanı sözlü şiddete, 18 bin sağlık çalışanı da fiziksel şiddete maruz kalmış. Sağlıkta şiddetin hiçbir biçimini ister fiziksel, ister sözlü olsun asla kabul edemeyiz” dedi.

Sağlıkta şiddetin kalıcı bir şekilde önlenebilmesi için bu sorunun kapsamlı bir şekilde ele alınmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Erbay şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için etkin tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Ancak yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanı sıra sağlığın temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle, sağlık ticarileştirilmekten kurtarılmalı, sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükü azaltılmalı, insani çalışma ortamı sağlanmalı, çalışma şartları iyileştirilmelidir. Diğer yandan sağlık çalışanlarını hedef haline getiren söylemlere son verilmelidir. CHP olarak insan hayatı için gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için meclise yasa teklifi verdik. Bu yasa teklifi bir an önce kabul edilerek yasalaşmalıdır. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız. Sadece şiddetin önlenmesi için değil sağlık çalışanlarının bütün sorunlarının çözümü için gerekli mücadeleyi vereceğiz.”

 

Bir cevap yazın