Prof. Avcı’dan Muğla arıcılığına övgü

Haber
Haberi paylaşın

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Avcı “Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi’nde arıcılık sorunlarını kapsayan her konunun gündeme gelmesi ve çözümler önerilebilmesi açısından çok önemli” dedi.

Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongrelerinin başladığından bu yana her seferinde daha fazla ilgi, daha fazla katılım ve ülke arıcılığına daha fazla katkısı olacak şekilde gelişimini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Mustafa Avcı, altıncı kongre ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Ülkemizdeki arıcılık sorunlarını kapsayan her konunun gündeme gelmesi ve çözümler önerilebilmesi amacıyla ve geniş kapsamlı bir şekilde kongrenin hazırlıkları devam ediyor. 16 Temmuz 2018 itibariyle de, toplanan bilim kurulumuzun çalışmalarıyla kongrenin bilimsel programı netleşti. Kongrenin düzenleyici, destekleyici ve katılımcı resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarla temaslar ve ortak çalışmalar devam ediyor.

Kongrede sunulacak, gerek çağrılı ve gerekse seçimli bilimsel bildiriler arıcılık konusunu farklı yönleriyle ele alacak. Ülke arıcılığının sorunlarından, arı yetiştirmeden arı sağlığı ve hastalıklarına; arı ürünlerinin insan sağlığında kullanımından, arıların ülke tarımsal üretimine katkısına kadar dokuz temel alan belirlendi. 1- Bal Arısı ve Bombus Arısı Biyolojisi, 2- Koloni Yönetimi, 3- Bal Arısı Sağlığı, Hastalık ve Zararlılar, 4- Apiterapi ve Apimedica, 5- Bal Arısı Ürünleri, Üretim, İşleme, Saklama ve Pazarlama Teknikleri, 6- Bal Arısı Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik, 7- Çambalı Üretim Koşulları ve Sorunlar, 8- Ülke Arıcılığının Sorunları, Ekonumisi ve Kırsal Kalkınmadaki Yeri, 9- Arı Bitki İlişkisi ve Bitkisel Üretimde Tozlaşmanın Yeri ve Önemi olmak üzere arıcılıkla ilgili temel konular seçildi.”

Gönderilen 250 bilimsel bildirinin 106’sı sunulacak
Avcı, kongre ile ilgili ön çalışmaların son derece hızlı bir şekilde devam ettiğini de belirterek “Yerli ve Yabancı Üniversitelerle ilgili kamu kurumları ve bakanlıklarla bu konu başlıkları duyurulmuştu. Bugüne kadar bilim kuruluna 250’nin üzerinde bilimsel bildiri özeti ve poster sunumu ulaştı. Ayrıca, başta Apimondia Başkanı olmak üzere sekiz Apimondia Bilimsel Komisyon Başkanı dünyadaki arıcılık sorun ve konularıyla ilgili olarak dünya arıcılığının günümüzdeki durumunu anlatacakları çağrılı bildiri konularıyla kongreye davet edildi.  Hepsi de bu çağrıya olumlu yanıt verdiler.

Bilim kurulu gelen sözlü bildiri ve poster önerilerini bilimsel kriterlere göre titiz biçimde değerlendirdi. Kongrenin zaman ve mekan olanaklarını da göz önüne alarak içlerinden 106 tanesini seçti. Bu seçimde en temel kriter olarak gelen bildirilerin, bilimsel araştırma, sonuç ve çalışmaları arıcıların sahadaki sorunlarına çözüm üretmedeki katkıları göz önüne alındı. Arıcıların sahadaki sorunlarını gündeme getirerek, bilimsel içeriği güçlü, laboratuvar ve saha çalışmalarıyla elde ettiği araştırma sonuçlarının sahaya yansıtan bildiriler değerlendirildi.

Bilim kurulunda ülkemizdeki bir çok üniversiteden, bakanlık ve taşra teşkilatından ve araştırma enstitülerinden gelen ve ülke arıcılığına hakim olan araştırmacı ve bilim insanları yer aldılar. Kongre Bilim Kurulunun tespitinde özellikle belirlenen dokuz temel alanla ilgili konularda çalışma ve araştırma yapılması esas alındı. Alanlarında yetkin olmaları, ülkemizin farklı üniversitelerinden ve enstitülerinden gelmelerine gayret edildi. Bildirilerin araştırmaya dayalı, özgün ve sonuçlanmış çalışmalarla ilgili olmasının beklendiği özellikle duyuruldu. Bildiri özetleri kongre öncesinde web sitesinde duyurulacak ve site üzerinden ulaşılabilecektir” diye konuştu.

Türkiye Arıcılık Ödülleri
Kongrede “Türkiye Arıcılık Ödülleri” dağıtılacağının da duyurusunu yapan Mustafa Avcı “Hem arıcılığa daha fazla ilgi çekmek ve tanıtmak, hem alanlarında başarılı çalışmalar yapmış üreticilerimizi ve sanatçılarımızı ödüllendirmek, hem de özgün ürün ve eserler ortaya koyan yaratıcı insanlarımızı teşvik etmek için dört temel alanda yarışmalar düzenlendi. Yarışma süreci başlamış olup, her biri kendi takviminde kongreye kadar sürecek. Birincisi ve elbette olmazsa olmazı, bal yarışması; yerli ve yabancı katılımcılara açık salgı, mono ve polifloral çiçek balı olmak üzere üç kategoride yapılacak. İkincisi, fotoğraf yarışması; bu senenin teması olan “Arıcının Bal Yolculuğu” ,“Göçer Arıcılık” konusundaki fotoğraflardan elektronik ortamda seçilen eserlerden, dereceye girenler başta olmak üzere sergilenmeye değer görülenler kongre merkezinde sergilenecek. Üçüncüsü, bu kongrede ilk kez verilecek olan inovasyon ödülü; gerek arıcılık malzeme ve ekipmanı, gerek arıcılık ürünleri ve gerekse arıcılık ve koloni yönetim teknikleri konusunda yaratıcı arıcı ve mucitlerimizin ortaya koyduğu ürün ve metotların tanıtılması ve ödüllendirilmesi amacıyla tesis edildi. Sonuncu olarak da poster ödülleri olacak; kongre salonlarında sunulacak olan poster bildiri sunumları arasında kongre sırasında yapılacak değerlendirme ile bu ödüller sahiplerini bulacak. Bir posterlik alanda önemli bir bilimsel konuyu infografik olarak yeterli, anlaşılır ve çarpıcı biçimde sunmanın zorluğu düşünüldüğünde, bu ödüller daha anlamlı hale geliyor. Bu ödüller kongrenin ikinci günü, yani 16 Ekim gecesi yapılacak ödül töreninde sahiplerine sunulacak.

Bu seneki kongrenin teması “Göçer Arıcılık”. Bilim Kurulu üyelerinden oluşan bir grup araştırmacı bir “Göçer Arıcılık Raporu” hazırlıyor. Bu rapor, kitap haline getirilerek kongre başlangıcında katılımcılara sunulacak. Böylece katılımcılar ülkemizin hali hazırdaki en yaygın arıcılık tarzı konusunda kapsamlı ve bütünlüklü bir fikre sahip olabilecekler. Bu rapor, Kongre boyunca sunulacak bildirilerle birlikte temanın etkili bir anlatımı olacak. Bu uygulamayı geleneksel hale getirmeyi ve ilerideki kongrelerde de devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Doğayla, arıyla, arıcılıkla ilgili herkesi; arıcıları, arı ürünleri tüketenleri, akademisyenleri, öğrencileri bu şenliğe davet ediyoruz” dedi.

Bir cevap yazın