Dünya 7 üzerine kurulu

Haber, Mustafa Sarıipek
Haberi paylaşın

Araştırmalarım bana neyi ispatladı biliyor musunuz? Dünya dönmeye başladığından bu yana hep 7’lerin kerameti gündeme gelmiş. Araştırmalarıma göre 7 rakamı nedense diğer rakamların hepsinden ayrı tutuluyor. Büyük bir “Gizem” olarak kabul edilen 7 rakamı ile ilgili çok sayıda araştırma yapıldı. Araştırmalar sonunda da 7 sayısının önemi, gizemi, rüyada, yolda, Kuranda, İslam’da, dünya dinleri ve dillerinde incelendi. 7 rakamının sırrı, 7 sayısının anlamı türünden çok yazılar yazıldı. Yapılan geniş araştırmalar sonunda 7 sayınının dil, din, coğrafya, bilim, ilim ve daha aklınıza gelebilen 7 göbekten 7 sayısının önemi bakın nerelere kadar uzanıyor.

 İşte 7’ler
Bu yazacaklarım tabii ki bizim kendi fikrim değil. Çok sayıda değişik yerlerden alıntılar yaptım. Ciddi incelemeler yazımı son haline dönüştürdü.

Başlayalım;
Manevi bilgeliğin rakamı 7.
Katolik ve Ortodoks Hıristiyan’larda 7 sakrament (Hıristiyan’lıkta tanrının aktif olarak yer aldığına inanılan kutsal ayinlere verilen ad) vardır.
İslam dinine göre Allah cennet ve dünyayı 7 katlı olarak yarattı.
Yahudilerde Kutsal Şamdan 7 mumlu.
Eski Yunan Uygarlığında 7 akıllı adam varsayıldı.
Kabe’nin etrafı 7 kere tavaf edilir.
Safa ve Merve tepeleri arasında ise 7 defa gidip-gelmek suretiyle şavt (Kâ’be’nin kapısına doğru sağa gidilmek suretiyle yapılan devir (tur) tamamlanır.
Mina’da şeytanı 7 taşla taşlarlar.
Gokkuşağı 7 renkten oluşur.
Orijinal yedi gezegen, metal ve haftanın günleri yedi sayısının etrafında dönüyor: Ay/gümüş/Pazartesi; Mars/demir/Salı; Merkür/civa/Çarşamba; jüpiter/ kalay /Perşembe; Venüs/bakır/Cuma: Satürn/kurşun/Cumartesi; ve Güneş/altın/Pazar.
Dünyanın 7 Harikası kabul görmüş.
Soyumuz 7 göbek.
Dünyada 7 kapı var.
Büyük Ayı 7 yıldızlı.
İnsan 7 çakralı.
Nota sayısı 7.
Mitolojide 7 esas tanrı varsayılmış.
Mısır’da Güneş Tanrısı RA 7 ruhlu.
Tibet’te 7 Buda.
Çin’de kutsal 7 element varmış.
Feng Shui’de iletişim sayısı 7.
Tamamlanmış olmak eşittir 7.
Afrikalıların Kwanza Bayramı 7 sembollü.
Zulu süsleri 7 renkli.
Eskimolarda Kar 7 isimli.
7 kocalı Hürmüz.
Hafta 7 gün.
Dinlenmek haftanın 7. gününde.
Çiçeklerden 7 veren gül.
Meyvelerden 7 verenler.
7 Tepe üstünde Rio.
7 Tepe üstünde Roma.
7 Tepe üstünde İstanbul.
James Bond 007,
Yüzümüzde 7 nokta (açık) var. (ağız, kulak 2, burun 2, göz 2).
Dünyada var olmuş 7 kıta.
Denizlerin figüratif sayısı 7.
Kızılderililere göre mevsimler 7 tane,
Avustralya yerlileri Aborjin ve Kulin’lere göre de mevsim 7 tane,
Japonlarda rakamların en uğurlusu 7,
Tarot falında 7 zafer,
Pamuk Prenses ve 7 cüceler,
İlkokulun başlangıcı 7 yaş,
UNESCO’nun 7’nci “kişiye özel” yılı:
2007 Mevlana Yılı  (MEVLANA Doğum yıl dönümü 1207 – 2007),
Gökyüzü 7 kat,
Urfa’nın 7 kapısı var ve Urfa’ya 7 Peygamber farklı zamanlarda 7 kapısından girdi.
Hz Musa, Hz Şuayip Peygambere Tektek dağlarında 7 yıl çobanlık yapması karşılığında kızını aldı.
Hz. Yakub,  Harran’da dayısı Laban’a 7 yıl hizmet etmesi karşılığında Rahel’i, ikinci 7 yılda ise Lea’yı aldı.
Fırat nehri 7 koldan oluşur.
Antik dönem Paganların kutsal kenti Soğmatar’da 7 gezegen adına 7 tapınak inşa edildi. Yine aynı yerde Pağnon mağarası duvarına 7 tanrı heykeli resmedildi.
Hem Hıristiyanlıkta hem de İslam inancında Eshab-i Kehf,  yani 7 uyurlar 7 sayısıyla betimlendi.
İslam inancında göğün 7 kat, cennetin 7 kapısı, hayat ağacının 7 dalı, her dalın 7 yaprağı vardır.
Kuranın ilk süresi olan Fatiha’nın 7 ayettir.
“La İllahe illa Allah Muhammed resul Allah”,
“Allahtan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun elçisidir” sözcüğü 7 kelimedir.
Süleyman’ın tapınağına 7 basamakla çıkılıyordu.
Yahudi inancına göre tanrının dünyayı altı günde yarattığını 7. gün dinlendiğini, onlarında bu günü dinlenerek geçirdikleri bilinir.
Tufanın hazırlıkları 7 gün sürmüştü.
Nuh’un gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak sekizinci gün gemiye dönebilmişti.
Firavunun rüyasında 7 semiz ineğin, 7 cılız ineği yediğini görmesi ve Hz Yusuf’un zindanda firavunun bu rüyasını 7 bolluk yılı 7 kıtlık yılı olarak yorumlanır.
Kadim Mezopotamya coğrafyasında inşa edilen Ziguarritlerin (piramit) 7 katlı olması, her katın kutsal bir gezegeni temsil ediyor olması ve bu katların diziliş sırasının kutsal gezegen diziliş sırasına göredir. Birinci kat dünyamıza en yakın olan gezegeni, 7 kat ise dünyamıza en uzak olan gezegeni sembolize eder. Kadim Babil’de şehrinde sıcak mevsimlerde, her zaman 7 burç görülmezdi, yalnızca beş tanesi ufkun ötesinde gözlemlenebilirdi, bu görülmeyen 7 burcun kötülük diyarına  gittiğine inanılırdı ve bu nedenle de bazen  7’nin tehlikeli ya da kötü bir sayı olduğuna inanılırdı.
Çin de ise insan yaşamıyla özellikle de dişil yaşamla bağlantılı olarak 7 sayısı hayatı şekillendiriyordu.
7 yalnızca kadim Yakındoğu da kutsal değildi, mesela Amerika’nın keşfinden önce orada yaşayan Maya’lar da göğün 7 katlı olduğuna inanırlardı ve 7’yi yer belirleme sayısı olarak düşünürlerdi.
Hamilelik kırk adet 7’den ibarettir, Modern tıbbın olmadığı o dönemlerde bile, hamileliğin 7 ayında doğan bir çocuğun yaşayacağını ama sekizinci ayında doğan bir çocuğun yaşayamayacağı söylenirdi.
Salonların vazgeçilmez oyunu Pis 7’li.
Helenistik Yahudi filozofu Philo’nun tarihe geçmiş şu sözleri hatırdadır:
İnsanın ilk 7’li döneminin sonunda süt dişlerinin yerine gerçek dişleri çıkar.
İkinci 7’li dönemin sonunda ergenliğin başlar, bununla “Yin yolu” açılır.
Üçüncü 7’de gençlerin sakallarının çıkar,
Dördüncü 7 yaşamın yüksek noktasıdır,
Beşinci 7 evlilik zamanıdır,
Altıncı 7 düşünsel olgunluk çağıdır,
Yedinci 7 akıl aracılığıyla ruh yüceltilir,
Sekizinci 7, hem zeka hem de akıl mükemmelleşir,
Dokuzuncu 7 de tutkular yumuşar, adalet ve ölçülü olma durumu ileri seviyededir,
Onuncu ve son 7 de insanı bir ayağının çukurda, yararsız, yaşlı bir varlık olduğunun, artık ölümün her an gelip çatacağının vakti olarak, insan yaşamını on evreye ayırmıştır”

Bunlardan ayrı bilmediğimiz 7 özellikleri varsa destek bekliyorum.

 

3 comments

Bir cevap yazın