Türkiye yetenek açığında dünya 6’ncısı

Haber
Haberi paylaşın

ManpowerGroup tarafından 12 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu’nun 2018 sonuçları 43 ülkeden 39 bin 195 işverenle görüşülerek hazırlandı. Bu araştırmaya göre işverenlerin yüzde 45’i, yetenek açığıyla karşı karşıya olduklarını ve doğru becerilere sahip personel bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtiyorlar. Bir önceki raporda yüzde 66 olan Türkiye’deki yetenek açığı ise bu yıl da düşüş göstermiyor ve yüzde 66 olarak ölçülüyor.

Küresel yetenek krizinde ilk sıraya yüzde 89 ile Japonya yerleşirken, ardından Romanya (yüzde 81), Tayvan (yüzde 78), Hong Kong (yüzde 76), Bulgaristan (yüzde 68) ve Türkiye (yüzde 66) geliyor. En az yetenek açığı bulunan ülkeler Çin (yüzde 13), İrlanda (yüzde 18), Birleşik Krallık (yüzde 19), Hollanda (yüzde 24) ve İspanya (yüzde 24) olarak sıralanıyor.
Araştırmaya göre işveren talebinin arttığı yeteneklerin çoğunda ortaöğretim sonrası eğitim gerekli olsa da, üniversite derecesi şart olarak görülmüyor. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası, yetenek açığını kapatmak için eğitim platformlarına ve geliştirme araçlarına yatırım yapıyor. Yaklaşık %30’u esnek çalışma düzenlemeleri de dahil olmak üzere mevcut çalışma modellerini değiştirmeye çalışıyor.

2018 yılında en fazla “Yetenek Açığı” bulunan 10 pozisyon:

Türkiye Dünya
1- Nitelikli İşçi 1- Nitelikli İşçi
2- Mühendis 2- Satış Temsilcisi
3- Teknisyen 3- Mühendis
4- Satış Temsilcisi 4- Şoför
5- Muhasebe ve Finans Personel 5- Teknisyen
6- Operatör 6- BT Personeli
7- Şoför 7- Muhasebe ve Finans Personel
8- Yönetici 8- Profesyonel Uzmanlar
9- Restoran/Otel Çalışanı 9- Ofis Destek Personeli
10- Temizlik/Ev İşleri 10- Operatör

Bir önceki raporda en fazla “Yetenek Açığı” bulunan 10 pozisyon şöyleydi:

Türkiye Dünya
1- Nitelikli İşçi 1- Zanaatkâr
2- Zanaatkâr 2- BT Personeli
3- Teknisyen 3- Satış Temsilcisi
4- Üretim/Makine Operatörü 4- Mühendis
5- Mühendis 5- Teknisyen
6- Satış Temsilcisi 6- Şoför
7- Muhasebe ve Finans Personel 7- Muhasebe ve Finans Personel
8- Şoför 8- Yönetici/İdareci
9- Yönetici/İdareci 9- Üretim/Makine Operatörü
10- BT Personeli 10- Sekreter, Kişisel Asistan, Yönetici Asistanı, Ofis Destek Personeli

Türkiye, en çok aranan yetenek konusunda dünyayla hemfikir: Nitelikli İşçi
Bu sene zirvede “Nitelikli İşçi” açığı göze çarpıyor. Bir önceki raporda dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan BT Personeli açığı altıncı sıraya geriliyor. Bir önceki Yetenek Açığı raporunun üçüncüsü Satış Temsilcisi açığı ise ikinci sıraya yükseliyor. Dünyadaki işverenler aynı zamanda Mühendis, Teknisyen ve Şoför pozisyonları için de yetenek açığının giderek arttığını ifade ediyorlar.
Türkiye’de 2018 için doldurulması en zor pozisyonlar Nitelikli İşçi, Mühendis ve Teknisyen olarak belirtilirken, önceki raporun ikincisi Zanaatkâr açığı bu sene liste dışında kalıyor. Ayrıca Türk işverenler Satış Temsilcisi, Muhasebe ve Finans Personeli ve Operatör pozisyonlarında da açık olduğunu belirtiyor. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye sonuçlarını şöyle yorumluyor: “Araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi, Yetenek Devrimi’nin yarattığı etkiyle işverenler ihtiyaç duydukları yetenek bileşimine sahip insanları bulmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle yetenekleri bulmak, işe almak ve elde tutmak için yeni bir yaklaşıma her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Artık şirketler, mevcut yetenekleri bulup tüketmekten çok, yetenek geliştirmeye odaklanmalıdır.”

Yetenek açığının ilk 3 nedeni

Türkiye Dünya
1- Adayların deneyim eksikliği (yüzde 31) 1- Aday olmaması (yüzde 29)
2- Adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 20) 2- Adayların deneyim eksikliği (yüzde 20)
3- İlgili rol için doğru bütçelendirmenin yapılamaması (yüzde 20) 3- Adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 19)

Dünya genelinde yetenek açığı ile karşı karşıya olduklarını belirten küresel işverenler, bu zorlukla karşılamaların en büyük 3 nedenini; aday olmaması (yüzde 29), adayların deneyim eksikliği (yüzde 20) ve adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 19) olarak açıklıyor. Türkiye’de ise en büyük 3 neden adayların deneyim eksikliği (yüzde 31), adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 20) ve ilgili rol için doğru bütçelendirmenin yapılamaması (yüzde 20) şeklinde.ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’de öne çıkan yetenek açığı nedenlerini şöyle yorumluyor: “Adayların teknik yetersizliği ve şirketlerin bu konuda yatırım yapmaktan kaçınmaları, yetenek açığının artmasına sebep oluyor. Bu konuda doğru adaya ulaşabilmenin ve bu adaylar için doğru bütçelendirmenin yapılabilmesinin önemi çok büyük.”

Araştırmaya katılan işverenlerin yarısından fazlası (yüzde 54) yetenek açığı sıkıntısını aşmak için mevcut çalışan kadrosuna ek eğitim ve gelişim imkanı sunduğunu, yüzde 36’sı eğitim ve deneyim gereksinimlerini yeniden düzenlediğini, yüzde 32’si çalışanlarına ekstra yan haklar sunduğunu, yüzde 30’u alternatif çalışma yöntemlerini değerlendirdiğini, yüzde 29’u çalışanlarına daha yüksek ücret sunduğunu belirtiyor. Herhangi bir strateji izlemediğini söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 11.

Bir cevap yazın