Hintli zengin düğünü, züğürdün çenesi

Bahattin Yücel, Haber
Haberi paylaşın

 

İlkokul yıllarımda önceden kalma etkinlik haftaları olurdu.

 

Tümünün adlarını hatırlayamam ama bazıları hala aklımdadır. Örneğin “Yerli Malları Haftası” ,  “Tutum Haftası” gibi.

 

Kuşkusuz bu haftaları düzenleyenlerin amaçları; farkındalık yaratmaktı.  İlkokul öğrencilerini o yaşlarda tutumlu olmaya ve yerli üretilen malları almaya teşvik ediyorlardı.

 

Yıllar geçtikçe başka haftalar da katıldı aralarına.

 

Örneğin Turizm Haftası.

 

Aslında öğrencileri turizm kavramıyla küçük yaşlarında tanıştırmak iyi bir fikirdi. Zamanla bu yaklaşım da birçoğu gibi aşındırıldı.

 

Hiç unutmam Özal’ın turizm yatırımlarını desteklemeye başladığı seksenli yıllardı. Turizm Sezonu  açılışı İzmir’de Turizm haftası ile yapılacaktı. Başbakan Özal’ın turizmle bu denli yakından ilgilenmesi alışılmış bir davranış değildi. Önce saygı duruşu ve ardından Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Alanda yerlerini almış öğrenciler ve folklor kıyafetli gençler de sırayla şeref tribününün önünden geçmeyi bekliyorlardı. Bandonun çalmasıyla Belediye Zabıtalarından oluşan bir kıta, tören yürüyüşüyle,  uygun adım  önümüzden geçmeye başladı. Vali Bey’in uyarısı üzerine Özal ile birlikte ayağa kalkanlar yerlerine oturdular.

 

Fellini filmlerindeki sahneleri andıran bu çok eski Turizm Haftası açılışı, belleğimden hiç çıkmadı.

 

Bir yanda tören yürüyüşü konusunda eğitilmedikleri her hallerinden belli Belediye Zabıtaları, öte yanda onların ardından bu zoraki askeri düzende geçmeye çabalayan öğrenciler.

 

İşin aslı; turizm gibi sivil bir alanda bile kutlamayı eğlenerek değil, askeri törenle yapıyorduk.

 

Alsancak’taki töreni; Bodrum’daki bir otelde Hintli zengin ailenin düğün görüntülerini televizyonda izlerken anımsadım. Uyduruk bir mehter bandosu düğün alayına katılmıştı.

 

Nereden derlendiği bilinmeyen, ellerinde gelişigüzel salladıkları sancaklarıyla, mehter ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan -askerlerin deyimiyle- adi adım yürüyüşle, maviye boyanmış eski bir Amerikan otomobilinde oturan gelinin ardından yürüyorlardı.

 

Haberde; sürekli olarak bu düğün için uçaklar dolusu konuğunu birlikte getiren Hintli ailenin, 5 milyon dolar harcadığından, Bodrum’un artık bir düğün merkezi olduğunu dünyanın tescil ettiğinden söz ediliyordu.

 

Birden aklıma muhafazakarlığı kimselere bırakmayan, ecdat sözcüğünü dilinden düşürmeyen bu iktidarın, içki konusundaki duyarlığını, neden savunduğunu iddia ettiği değerlerden esirgediği sorusu geldi.

 

Sektördeki gerçek turizmciler ülkelerinin değerlerine sahip çıkarak, maskaralıklara prim vermedikleri zaman, bu oyun da sona erecektir, ermeli.

 

Ne dersiniz, çok mu iyimserim?

 

Yoksa zenginin düğünü, züğürdün çenesini mi yormaya devam mı edecek?

 

Hep birlikte göreceğiz.

 

Bir cevap yazın