Ölüm nedeni istatistikleri

Haber
Haberi paylaşın

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkenin nüfus yapısını doğrudan etkileyen ölüm olaylarının sayısal, ölüm nedeninin ise ayrıntılı olarak bilinmesinin halk sağlığı hizmetlerinin gerek koruyucu ve gerekse tedavi edici hekimlik olarak yerine getirilmesinde önemli bir yeri bulunuyor.

 

Ölüm nedeni istatistikleri; ölümlülük modellerini yer ve zaman ayrımında açıklamada, nüfus projeksiyonlarının oluşturulmasında, halk sağlığı programlarının desteklenmesinde ve araştırmalar için hipotez kurulmasında önemli bir veri kaynağı. Ayrıca, halk sağlığı değerlendirmeleri için gerekli bir veri olup, halk sağlığı istatistikleri sisteminin temelini oluşturuyor.

 

Ölüm nedeni istatistiklerine ilişkin bilgiler, TÜİK tarafından 1931 yılından itibaren derlenmeye başlanmış ve 1949 yılı sonuna kadar, “nüfusu en fazla olan 25 il merkezi”, 1950-1956 yılları arasında “bütün il merkezleri”, 1957 yılından itibaren ise “bütün il ve ilçe merkezleri” kapsam içine alınarak yayımlandı. 1957-2008 yılları arasında il ve ilçe merkezleri için ölüm istatistikleri ayrı bir yayın olarak sunuldu.2009 yılına kadar ölüm istatistikleri ile birlikte üretilen ölüm nedeni istatistikleri, 2009 yılından itibaren ayrı bir istatistik olarak yayınlanmaya başlandı. Bu tarihten itibaren Ölüm Nedeni İstatistikleri, Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICD) 10’a göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarına uygun olarak derlenip  kodlanıyor. 2013 yılından itibaren, Ölüm Bildirim Sistemi ile elektronik ortamda web üzerinden derlenmeye başlandı.

Bir cevap yazın