“Kıyılar MUÇEV’den alınsın, belediyelere verilsin”

Haber
Haberi paylaşın

 

CHP Muğla Milletvekili Av.  Akın Üstündağ, Muğla’daki kıyıların MUÇEV tarafından işletilemeyeceğine dair Danıştay kararı üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması isteğiyle TBMM’ne soru önergesi verdi..

“KIYILAR BELEDİYELERE VERİLSİN”

MUÇEV’in yılardır yasalara aykırı olarak kıyıların işletmesini yaptığının Danıştay kararı ile kesinleştiğini kaydeden Akın Üstündağ, soru önergesinde Muğla’daki sahillerin, kiralamalarının iptalinin yanısıra  ilgili Belediyelere tahsisini istedi.

Üstündağ, şu sözleri kaydetti: “Çevre ve  Şehircilik Bakanlığının kamu yararına faaliyet gösteren vakıf veya dernek statüsünde bulunmayan MUÇEV’e kıyıların işletme hakkı protokolle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmesi Danıştay kararı ile iptal edilmiştir. Şimdi yapılması gereken ondört adet kıyı ihalesinin ve MUÇEV’e verilen işletme haklarının iptal edilmesidir. Yasadışı uygulamalar ortadan kaldırılmalı, fahiş fiyatlarla sahilleri kullanmak durumunda kalan halkımıza yeniden rahatlıkla sahillere ve kıyılara ulaşma imkanı verilmelidir. Yıllardır yasaya aykırı olarak MUÇEV’e haklar bahşeden yetkililer de yargılanmalı ve uğrattıkları kamu zararları kendilerinden  tahsil edilmelidir. ”

“MUÇEV’ E VERİLEN HAKLAR GERİ ALINMALI”

Milletvekili Üstündağ, soru önergesinde Büyükşehir statüsüne geçtikten sonra Muğla’daki ilçe Belediyelerinin neredeyse gelirsiz kaldığını, kış aylarında yerleşik nüfusun artması, yaz aylarında da turizmden kaynaklanan kat ve kat nüfus artışı karşısında zor durumda kaldıklarını, sahillerin ilgili Belediyelere tahsisi ile elde edilecek gelir, yerel hizmetler için kullanılacağından bölge halkının ve ziyaretçilerin yararına  bir toplumsal yarar sağlayacağını belirtti.

Üstündağ’ın önergesindeki sorular şöyle:

1- Muğla’daki kıyıların işletme hakkını MUÇEV’ e veren protokollerin Bakanlığınızca düzenlendiği  doğru mudur?  Bakanlığınız, bu protokolleri yaparken MUÇEV’ in yasada aranan nitelikte kamu yararına çalışan bir kuruluş olmadığı hususunu niçin dikkate almamıştır? Bu yasadışı protokolleri düzenleyenler hakkında herhangi bir yasal işlem yapıldı mı veya yapılacak mıdır?

 

2- İşletme hakkı İptal edilenler dışında 14 adet daha kıyı tesisinin MUÇEV tarafından ya bizzat işletildiği yada işletmecilerce işletildiği bilinmektedir. Danıştayın kararından sonra sözkonusu kıyı alanlarının MUÇEV tarafından  işletilmesine dair protokoller ve işlemler iptal edilecek midir? MUÇEV ile  işletmeciler arasındaki ihale ve protokoller iptal edilmiş midir veya edilecek midir?

 

3- Yıllarca valiliklerin arpalığı olarak kullanılan MUÇEV’e, yasaya aykırı olarak kıyıları işlettiren, ihaleler yapan, kamuyu zarara uğratan görevliler hakkında yasal işlemler yapılacak mıdır ve kamu zararı giderilecek ve bu kişilerden tahsil edilecek midir?

 

4- MUÇEV’in bizzat işlettiği veya işlettirdiği kıyı alanlarının İlgili Belediyelere tahsisini düşünüyor musunuz? Büyükşehir statüsüne girdikten sonra Muğla’daki ilçe Belediyelerinin gelirleri son derece azalmış ve neredeyse gelirsiz kalmıştır. Kışın yerleşik nüfusun artması ve yaz ayalarında nüfusunun kat kat fazlasına hizmet etmeye çalışan ilçe Belediyelerine kıyıları işletme hakkı verilirse bu bölge halkının yararına olmakla kalmayacak ve genel olarak toplum da bundan yararlanacaktır. Bu konuda herhangi bir adım atılacak mıdır?

Bir cevap yazın