Muğla Barosundan Kadınlar Günü Açıklaması

Haber
Haberi paylaşın

 

MUĞLA Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. “Dünden bugüne kadın hakları adına mücadele eden ve bu uğurda ömrünü ortaya koyan tüm kadınları saygıyla anıyor ve birlikte mücadele sürdürdüğümüz kadınları selamlıyoruz” diye başlayan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dünyada asırlardır kadınların eşitlik ve özgürleşme mücadelesinin dile getirildiği ve emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkarak kadın sorunlarının örgütlü olarak bir kez daha duyurulduğu bugün, sadece bir anma veya kutlama günü değil biz kadınların ortaya koyduğu mücadele ve çalışmalar neticesinde edindiği hakları ve bu hakların güncel yaşamda sürdürülebilirliğini ve hak ihlallerini de değerlendirdiğimiz bir gündür.

Ülkemizde temel hakların halen askıda olduğu olağanüstü hal döneminde kadınların işsiz ve korunmasız kaldığını, çocuklarıyla en temel hak olan yaşam haklarını dahi yitirdiğini, toplumun ve devleti yönetenlerin tüm bu vahim tabloda duyarsız kaldığı ve çözüm üretmediğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Ancak ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler gereği OHAL içerisinde dahi kadınların insan haklarının sağlanması ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırılması konusundaki taahhütlerine uygun hareket etme yükümlülüğü olduğunu hatırlatırız.

Uzun yıllardır kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz sonuçların görmezlikten gelindiği, hakların ihlal edildiği ve bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmediğini gözlemlediğimiz gibi tüm bu vahim tabloyu Grevio Raporunda ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere; İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olduğumuzu hatırlatarak sözleşme gereği yargının bağımsızlığının sağlanmasını, sözleşmeye aykırı uygulamalara son verilmesi için yükümlü olan tüm kamu görevlilerine yönelik yaptırımlar kağıt üzerinde kalmadan fiili olarak uygulanmasını istiyoruz”

 

Sığınma evleri kağıt üzerinde kaldı

“Yıllardır ilimizde ve Türkiye genelinde yasal zorunluluk kapsamında sığınma evlerinin kurulması ve çalışan personelin kadın ve çocuk yönünden donanım ve farkındalığının artması taleplerimiz halen kağıt üzerinde kalmıştır. Bunun yanında Türkiye genelinde cinsel şiddet kriz merkezleri halen kurulmamış, ilimizde Çocuk İzlem Merkezi kurulma olanağı bulunmadığı belirtilerek taleplerimiz reddedilmiş, Adli Görüşme Odaları için her hangi bir girişimde bulunulmamıştır. Halen cinsel suç mağduru kadın ve çocuklar, adli süreçte ikincil şiddete maruz kalmakta ve örselenmektedir. Uygulanabilirliği olmayan salt toplumsal duyarlılığa kanalize edilen yasa değişikliğine dair söylemler bir tarafa bırakılarak cezasızlığın ortadan kalkması, etkin soruşturma ve kovuşturma yapılması ve bu süreçte çocuğun ve kadının örselenmesinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz”

 

Şiddet mağdurlarının yanında olacağız

“Son yıllarda mahkemeler, kadına yönelik şiddet davalarında baroların ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma taleplerini hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak reddetmektedir. Hâlbuki İstanbul Sözleşmesi gereği şiddet mağdurların veya ardında bıraktığı yakınlarının bireysel mücadelesi yanında Muğla Barosu Başkanlığı’nın sosyal sorumluluğu ile ayrıca yasal yükümlülüğümüzün de bulunduğunu, bu nedenle bu davaların takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz.

Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşitlik, barış ve huzur içinde bir gelecek için; biz kadınların asırlardır çoğalan mücadelesiyle var olacağımızı hatırlatarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.

Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu”

 

Bir cevap yazın